Elevrådsprotokoll

Ni kan läsa protokollet från det senaste Elevrådet i sin helhet här

2 oktober 2017