Information om busskort

För er som ansöker om busskort av särskilda skäl som växelvist boende, funktionshinder eller särkild svår trafiksituation längs din skolväg kan ni ta del av kommunens information här (PPTX, 161 KB)

29 januari 2017