Skolråd

Skolrådet är ett rådgivande forum för skolledning.

Representanter för vårdnadshavare, personal och skolledning deltar. Mötena är dock öppna för alla intresserade vårdnadshavare med barn på skolan. På råden tas frågor upp som rör hela skolan. Vårdnadshavare har möjlighet att påverka verksamheten genom att delta aktivt i rådet eller genom att lämna synpunkter och förslag till representanten för sitt barns klass. Skolrådet sammanträder 2 ggr/termin.  

Skolrådsprotokoll 25 september 2017 (PDF, 204 KB)

Skolrådsprotokoll 20 april 2017 (PDF, 111 KB)

Skolrådsprotokoll 30 januari 2017 (PDF, 115 KB)

Skolrådsprotokoll 21 november 2016 (PDF, 199 KB)

Skolrådsprotokoll 26 september 2016 (PDF, 182 KB)

2 oktober 2017