Elevråd

Vi vill

  • att eleverna ska träna på demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska forme
  • att eleverna successivt utövar ett större inflytande och ansvar för sin utbildning och det inre arbetet på skolan

Hur….

  • genom återkommande klassråd där eleverna kan diskutera för dem angelägna frågor samt sprida information från elevrådet
  • genom elevråd varje månad där eleverna kan diskutera för dem angelägna frågor

Elevrådet på Skyttorp skola träffas en gång varje månad. Elever från årskurs F – 5 deltar vid mötena, ordförande och sekreterare utses bland de äldre eleverna. Vi diskuterar aktuella frågor som rör skolan och eleverna. Det kan vara frågor som handlar om skolgården, trivsel, trygghet och liknande.

Elevrådsprotokoll 7 september 2017 (PDF, 105 KB)

Elevrådsprotokoll 9 maj 2017 (PDF, 120 KB)

Elevrådsprotokoll 28 mars 2017 (PDF, 122 KB)

Elevrådsprotokoll 31 januari 2017 (PDF, 121 KB)

Elevrådsprotokoll 25 oktober 2016 (PDF, 121 KB)

Elevrådsprotokoll 6 september 2016 (PDF, 69 KB)

  (PDF, 82 KB)

2 oktober 2017